Vilniaus vaizdų kaita

Siūlome pasivaikščioti po Vilnių, vaikštant ne tik po dabartinį senamiestį, bet ir po jo praeitį - kaip atrodė anksčiau, lyginant su dabartiniu vaizdu, Vilniaus panoramos, atskiros jo vietos, buitiniai vaizdai gatvėse ar kiemuose. Taip vaikštant išryškėja, kas traukė praeities vaizdų fiksuotojų dėmesį ir ką esame praradę bei įgiję.
  • (Žymiai išsamesnis svetainės variantas su 1900vaizdų, paskutinį kartą papildytas 2005-12-15. Reikalingas  5.0 ar naujesnis Internet Explorer).

  • (Titles and comments in English)
  • (Nauja - pasirinkę skirtingų laikų planus, matysit kaip kito planuose užfiksuotas Vilniaus užstatymas)

  • Šios svetainės turinys - kairėje ekrano pusėje esančiame senamiesčio plane aktyvuotos vietos, pažymėtos mėlynais skrituliukais su spinduliais, atitinkančiais pateikiamo vaizdo fiksavimo vietą (kur stovėjo fotografas) ir matymo kampą. Tokių vietų sankaupos apibrauktos mėlynu stačiakampiu - jame spustelėję pelytės klavišą pereisit į tos teritorijos plane erdviau, o kai kur ir laikotarpiais papildomai išskleistą pasirinkimą:

Daliai vaizdų, kad galėtume nustatyti tikslesnę jų datą, trūksta informacijos. Tačiau internete paskelbtą informaciją yra nesunku tikslinti ir papildyti. Todėl kviečiame visus, žinančius ką nors, kas duomenis patikslintų, parašyti.

Dėkingi būtume ir už papildomą vaizdinę informaciją - ja mielai papildytume savo svetainę, nurodydami mums padedančius.
Laukiame Jūsų nuomonių, atsiliepimų, moralinės ir dalykinės paramos.

Svetainėje yra panaudoti Vilniaus vaizdai, kuriuos mums paliko:
dailininkai M.Andriolis, M.Bulaka, R.Chvolesas, J.Damelis, M.Dobužinskis, J.Glovackis, Z.Fogelis (Vogel), A.Holeris (Holer), J.Hopenas, B.Jamontas, M.Januševičius, J.Kamarauskas, I.Levinas, J.Marševskis, A.Mendzyblockis (Mędzyblocki), N.Orda, J.Oziemblauskas (Oziemblowski), J.Peška (Peszka), F.Ruščicas, V.Sadovnikovas (Sadovnikov), P.Smuglevičius (F.Smuglevicz), I.Trutnevas (Trutnev),
fotografai V.Augustinas, K.Brandel, J.Bulhakas, M.Butkovskis (Butkovskij), T.Chodzko, J.Čechavičius (Czechowicz), S.Fleuri (Fleury), M.Fligelis, J.Hermanovičius (Hermanowicz), P.Karpavičius, Vl.Krinievičius, A.Kuhlevindt, A.Lastas (Last), Ch.Levinas, A.Mockus, N.Ostankovičius (Ostankovic),  Prokudin-Gorski, M.Sakalauskas, S.Subačiuvienė, A.Sveikovskis  (Swieykowski), S.Šimanskis, H.Vičas, L.Vysockis (Wysocki), M.Vorobeičikas (Vorobeichic; MoiVer), V.Zacharčik, V.Zahorski, E.Zdanauskas (Zdanowski),
atvirukų leidėjai W.Borkowski (Vilnius), A.I.Epštein (Vilnius), A.Fialko (Vilnius), G.K.W. , K.A. Granbergs (Stokholmas), Gebruder Hochland (Karaliaučius/Kenigsberg), J.Ch.,W., T.Jankowska (Vilnius), Fritz Krauskopf (Karaliaučius/Kenigsberg), S.Kuprevičius, M.&G.,W. , N.P.W., S.Lewandowicz (Gardinas), Gediminas Orentas (Kaunas), Ob-stvo Sv.Jevgenii (Peterburgas), A.J.O. (Ostrowski, Varšuva), Pavlovski (Tilžė/Tilsit/ Sovietskas), Georg Preuss (Berlynas), Pudel-Verlag (Berlynas), K.Rio (Vilnius), Ruch (Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch"; Varšuva), S.M.P. (Salon Malarzy Polskich; Krokuva), A.Sala (Berlynas), B.Stadziewicz (Vilnius), Georg Stilke (Berlynas), A.S.Suvorinas (Suworin),  T-vo Kontragent Pieczati (Maskva), D.Vizunas (Visune, Visoune, Wisun, Vilnius), L.Wysocki (Vilnius), F.Zaniewski (Vilnius), J.Zawadzki (Vilnius), E.Zdanowski (Vilnius), E. i B.Zdanowscy (Vilnius), A.Žukowski
ir kiti žinomi bei nežinomi
geradariai.

Linkime malonaus pasisvečiavimo.

Rašykite-teiraukitės.

© G.Jucys,V.Niunka