Vilniaus vaizdų kaita

Siūlome pasivaikščioti po Vilnių, vaikštant ne tik po dabartinį senamiestį, bet ir po jo praeitį - kaip atrodė, lyginant įvairių laikmečių vaizdus, Vilniaus panoramos, atskiros jo vietos, gatvės ar kiemai, buitis. Taip vaikštant išryškėja, kas traukė praeities vaizdų fiksuotojų dėmesį ir ką esame praradę, išsaugoję bei įgiję.

  • (Pastoviai pildomas svetainės variantas, paskutinį kartą papildytas 2010-01-15)

  • (In English)
  • (Pasirinktų įvairaus laikotarpio planų palyginimui - Compare Vilnius  maps of different periods)

Kviečiame visus svetainės lankytojus kartu pildyti "Vilniaus vaizdų kaitą". Pakol kas nesame parengę galimybių patiems lankytojams savarankiškai nustatyti vaizdo erdvinius parametrus ir įterpti vaizdus. Laukiame Jūsų atsiųstų vaizdų, kuriuos manote esančiais vertais, kad būtų įterpti. Kartu su turima informacija jų anotacijai. Taip pat būtume dėkingi už klaidų nurodymą, įdėtos informacijos patikslinimą ar papildymą.

Rašykite - teiraukitės.

© G.Jucys,V.Niunka

Svetainėje yra panaudoti Vilniaus vaizdai, kuriuos mums paliko (authors of views):
dailininkai
M.Andriolis, M.Bulaka, R.Chvolesas, J.Damelis, M.Dobužinskis, J.Glovackis, Z.Fogelis (Vogel), A.Holeris (Holer), J.Hopenas, B.Jamontas, M.Januševičius, J.Kamarauskas, I.Levinas, J.Marševskis, A.Mendzyblockis (Mędzyblocki), N.Orda, J.Oziemblauskas (Oziemblowski), J.Peška (Peszka), F.Ruščicas, V.Sadovnikovas (Sadovnikov), P.Smuglevičius (F.Smuglevicz), I.Trutnevas (Trutnev),
fotografai V.Augustinas, K.Brandel, J.Bulhakas, M.Butkovskis (Butkovskij), T.Chodzko, J.Čechavičius (Czechowicz), S.Fleuri (Fleury), M.Fligelis, J.Hermanovičius (Hermanowicz), P.Karpavičius, Vl.Krinievičius, A.Kuhlevindt, A.Lastas (Last), Ch.Levinas, A.Mockus, N.Ostankovičius (Ostankovic),  Prokudin-Gorski, M.Sakalauskas, S.Subačiuvienė, A.Sveikovskis  (Swieykowski), S.Šimanskis, H.Vičas, L.Vysockis (Wysocki), M.Vorobeičikas (Vorobeichic; MoiVer), V.Zacharčik, V.Zahorski, E.Zdanauskas (Zdanowski),
atvirukų leidėjai (publishers): W.Borkowski (Vilnius), A.I.Epštein (Vilnius), A.Fialko (Vilnius), G.K.W. , K.A. Granbergs (Stokholmas), Gebruder Hochland (Karaliaučius/Kenigsberg), J.Ch.,W., T.Jankowska (Vilnius), Fritz Krauskopf (Karaliaučius/Kenigsberg), S.Kuprevičius, M.&G.,W. , N.P.W., S.Lewandowicz (Gardinas), Gediminas Orentas (Kaunas), Ob-stvo Sv.Jevgenii (Peterburgas), A.J.O. (Ostrowski, Varšuva), Pavlovski (Tilžė/Tilsit/ Sovietskas), Georg Preuss (Berlynas), Pudel-Verlag (Berlynas), K.Rio (Vilnius), Ruch (Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch"; Varšuva), S.M.P. (Salon Malarzy Polskich; Krokuva), A.Sala (Berlynas), B.Stadziewicz (Vilnius), Georg Stilke (Berlynas), A.S.Suvorinas (Suworin),  T-vo Kontragent Pieczati (Maskva), D.Vizunas (Visune, Visoune, Wisun, Vilnius), L.Wysocki (Vilnius), F.Zaniewski (Vilnius), J.Zawadzki (Vilnius), E.Zdanowski (Vilnius), E. i B.Zdanowscy (Vilnius), A.Žukowski
ir kiti žinomi bei nežinomi
geradariai.

Linkime malonaus pasisvečiavimo.